Palau Solità i Plegamans

Palau Solità i Plegamans
Palau Solità i Plegamans
IniciMapa Web offContacte offCanvi font off
diumenge, 19 de setembre

El projecte “Boscos del Vallès” avança amb la signatura d’un acord amb la Generalitat i la Diputació i la modificació del Pla d’Actuació Comarcal (PAC)

3 de juliol de 2014Nota emesa pel Consell Comarcal del Vallès Occidental el 2 de juliol del 2014.

 

El PAC incorpora la creació d’un Servei Públic comarcal per a la gestió sostenible dels boscos de la comarca i la valorització de la biomassa per a la generació d’energia renovable que contribueixi a la prevenció d’incendis

 

El projecte comarcal “Boscos del Vallès” avança amb la definició del marc de col·laboració institucional i amb l’ampliació dels objectius de treball del Consell Comarcal en matèria de prevenció d’incendis. Avui, el Consell d’Alcaldes i Alcaldesses ha donat el vist-i-plau a la pròrroga del Programa d’Actuació Comarcal i a la seva ampliació per tal d’augmentar els objectius de treball a l’entorn de la prevenció d’incendis i poder desenvolupar el projecte. També s’ha donat el vist-i-plau a un conveni a tres bandes entre el Consell, la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona pel qual les tres institucions es comprometen a treballar conjuntament en aquest àmbit.

 

El projecte “Boscos del Vallès” és un programa de prevenció d’incendis forestals en dos vessant. Un, el reforç de les infraestructures per a la prevenció d’incendis (punts d’aigua, accessos al bosc, neteja de franges). I l’altre, una línia innovadora de treball, la utilització de la biomassa per a la generació d’energia renovable a la comarca. El projecte es desenvoluparà fins l’any 2017, finançat amb subvencions de diverses administracions i amb una part de recursos propis. El projecte pretén fer un pas més enllà en la prevenció d’incendis i  tenir impacte en la disminució de la biomassa que genera el perill d’incendi.

 

L’objectiu del projecte s’inspira en recuperar part de la gestió tradicional dels boscos, quan hi havia els oficis de carboner, llenyataire, entre d’altres. Es tracta de promoure l’aprofitament de la biomassa forestal per disminuir el risc d’incendis, i amb aquesta,  generar energia calorífica per abastar diferents equipaments de la comarca amb una energia socialment responsable i creant llocs de treball i teixit productiu.

 

L’estratègia és donar suport amb inversió de fons públics a instal·lacions que permetin consumir i preparar per al consum grans volums de biomassa extreta amb una gestió forestal ordenada. També es fomentaran les dinàmiques de compra - venda que garanteixin la qualitat i l’origen de proximitat de la biomassa i que els beneficis reverteixin en tota la cadena forestal.

 

El nou enfocament en la prevenció d’incendis és fruit de la reflexió conjunta entre els diferents actors implicats en la prevenció d’incendis, el gran incendi forestal de 2003, els fenòmens meteorològics com nevades i ventades dels darrers anys i el gran foc de l’Empordà de 2013.

 

L’ús de biomassa forestal al Vallès Occidental

 

El projecte que s’està plantejant al Vallès Occidental té com a prioritat el respecte a la biodiversitat, el paisatge i l’entorn. Per a tot això es regirà pels principis següents:

 

 • Es generarà només energia calorífica, no elèctrica.
 • Es produirà estella, no pèl·let (per afavorir l’origen de proximitat de la biomassa).
 • Es preservarà la qualitat de l’aire instal·lant filtres moderns i potents i fent controls rigorosos. Cal tenir en compte que sempre contamina menys la combustió controlada en calderes que la provinent d’incendis descontrolats.
 • No es “tallaran” els boscos, es “cuidaran”. Es treballarà a partir de figures de planejament i ordenació forestal, que indiquen on i com fer-ho d’una forma respectuosa i sostenible.

 

Ampliació del Pla d’Actuació Comarcal (PAC)

 

Per poder desenvolupar aquest nou enfocament, el Consell Comarcal necessita ampliar els objectius del Pla d’Actuació Comarcal (PAC) per tal d’adaptar-lo a les noves necessitats d’actuació. Avui el Consell d’Alcaldes i Alcaldesses ha donat el seu informe favorable a la pròrroga del PAC i l’ampliació dels objectius i ha instat el Consell Comarcal a la seva aprovació i tramitació, que es preveu iniciar el proper ple de la institució, previst pel 17 de juliol.

 

El PAC introdueix dos objectius i agrupa per a una millor coherència, els objectius relacionats amb el “Projecte Boscos del Vallès”, en una sola línia, la número quatre del PAC. Els nous objectius són:

 • Servei públic comarcal del Vallès Occidental per a la gestió sostenible dels boscos de la comarca i valorització de la seva biomassa per a la generació d’energia renovable que contribueixi a la prevenció d’incendis.
 • Construcció i explotació d’instal·lacions consumidores i de preparació de biomassa provinent dels boscos de la comarca, amb aplicació de subvencions concedides al Consell Comarcal.

 

El Servei ha d’acabar estructurant l’oferta i la demanda de biomassa de la comarca com a nou sector econòmic que suposi una gestió més sostenible dels boscos, la producció d’energia renovable de baixa emissió de carboni, la creació de llocs de treball i un millor repartiment dels beneficis econòmics, socials i mediambientals al llarg de la cadena forestal.

 

Conveni amb la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona

 

El Consell Comarcal va aprovar a la Comissió Permanent el passat 5 de juny  un conveni de col·laboració que garanteix la participació coordinada i sense duplicitats de les parts en el desenvolupament del projecte “Boscos del Vallès”, per part del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) de la Generalitat de Catalunya, i l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona.

 

A l’esmentat conveni, les parts signants es comprometen a aportar informació i mitjans humans a l’objectiu comú. Per part del Consell Comarcal, es compromisos són els següents:

 • Destinar al projecte subvencions comarcals provinents dels fons PUOSC de la Generalitat de Catalunya i de la XGL de la Diputació de Barcelona, seguint els acords del Consell d’Alcaldes i Alcaldesses de la comarca i dels òrgans de govern comarcal.
 • Prendre a càrrec les tasques inherents a la Direcció Tècnica del projecte. A tal efecte, posar a disposició el personal ja designat com a direcció des de la seva fase inicial el 2012, i un equip professional adient.
 • Posar a disposició del personal tècnic de suport al desenvolupament del projecte designat per la Generalitat de Catalunya i per la Diputació de Barcelona, els mitjans materials d’espai i infraestructura per al seu treball ocasional a la seu del Consell Comarcal, en la mesura de la seva disponibilitat.
 • Designar les persones per a la seva representació en l’Òrgan Rector i l’Oficina Tècnica.

 

Per part de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Barcelona, els compromisos són així mateix, de cooperació tant institucional com amb mitjans tècnics. La vigència del conveni s’estén fins al 31 de desembre de 2017. No té implicacions econòmiques per a les parts i en el cas que al llarg de la seva vigència s’adoptin comportarà l’aprovació de la corresponent addenda.

 

La prevenció d’incendis, una prioritat en una comarca amb més de la meitat de superfície forestal

 

La prevenció d’incendis és una de les prioritats municipals i comarcals i el Consell d’Alcaldes i Alcaldesses ha mostrat en diverses ocasions la seva preocupació per aquesta qüestió. És un territori d’especial vulnerabilitat davant el risc d’incendi forestal, amb un 59% de la superfície forestal de la qual prop del 90% és de titularitat privada.

 

Després de gran incendi forestal de Sant Llorenç de l’any 2003 es va desenvolupar un Pla de Gestió Forestal comarcal per a la prevenció d’incendis que ha comportat l’elaboració d’estudis de diagnosi de l’espai forestal, l’inventari comarcal de 2.123 km de camins i pistes forestals, els treballs d’arranjament de camins i punts d’aigua, de millora de la cobertura de telefonia mòbil i un important treball conjunt amb les ADF de la comarca que s’ha renovat any rere any.

 


Imatges relacionades

 • Palau-solità i Plegamans es troba envoltat de camps i boscos.

  Palau-solità i Plegamans es troba envoltat de camps i boscos.

 • Consell d'Alcaldes, 2 de juliol del 2014. Imatge emesa pel Consell Comarcal del Vallès Occidental.

  Consell d'Alcaldes, 2 de juliol del 2014. Imatge emesa pel Consell Comarcal del Vallès Occidental.

 • Consell d'Alcaldes, 2 de juliol del 2014. Imatge emesa pel Consell Comarcal del Vallès Occidental.

  Consell d'Alcaldes, 2 de juliol del 2014. Imatge emesa pel Consell Comarcal del Vallès Occidental.

Enllaços relacionats