Palau Solità i Plegamans

Palau Solità i Plegamans
Palau Solità i Plegamans
IniciMapa Web offContacte offCanvi font off
dissabte, 25 de setembre

L'Oficina del Cadastre ha començat a notificar als afectats el procediment de regularització cadastral

9 de maig de 2017El SAC i l’Organisme de Gestió Tributària de Palau-solità i Plegamans disposa de models de reclamació si no s’està d’acord amb el dictamen

 

L'Oficina del Cadastre va iniciar l’any passat un procediment de regularització cadastral que ha afectat a diferents municipis, entre ells a Palau-solità i Plegamans. Es tracta d’una actuació d’ofici del Cadastre aliena a qualsevol petició de l’Ajuntament. Una empresa contractada pel Cadastre va efectuar inspeccions als immobles de tot el municipi. Aquests dies, el Ministeri està notificant als propietaris afectats l'increment de valor cadastral que ha sofert el seu immoble. És important que si no s'està d'acord amb el dictamen del Cadastre es presentin al·legacions o recurs de reposició.

 

Així mateix, us informem que el Servei d’Atenció Ciutadana (SAC) i l’Organisme de Gestió Tributaria (al carrer Josep Brunés, 5 Local 2) disposen del model específic que podeu utilitzar, per tal de presentar a la Gerència Regional del Cadastre de Catalunya-Barcelona les possibles reclamacions contra els acords d'alteració cadastral derivats de l'esmentat procediment de regularització cadastral.

 

Les al·legacions es poden presentar si ‘està dins del termini  de 15 dies  comptats a partir del dia següent al de la recepció de la proposta d’acord d’alteració. També es pot bé fer un recurs de reposició, un cop finalitzat el termini per presentar  al·legacions. En aquest cas,  l’interessat disposa d’un mes (un mes i mig des de la data de recepció de l’acord) per interposar el recurs de reposició.

 

De cada finca, l'Oficina del Cadastre n'ha anotat les reformes, els increments de sól edificat, construccions auxiliars o piscines que no constessin a la base de dades del cadastre i altres modificacions. La regularització es dels últims 4 anys a menys que es pugui justificar la modificació en un període menor.

 

L'Oficina del Cadastre, que depèn del Ministeri d'Hisenda, recorda que per llei els propietaris han d'inscriure a la base de dades del Cadastre tota reforma que facin al seu immoble que suposi un increment del valor cadastral. Com que habitualment els propietaris no fan aquestes comunicacions, periòdicament l’Oficina del Cadastre fa regularitzacions que consisteixen en fer inspeccions per detectar les construccions o les reformes que no han estat declarades. En cas que a una construcció se li observi un increment del valor cadastral, l'Oficina li aplica una taxa de 60 € en concepte d'haver hagut de regularitzar d'ofici el valor d'aquell immoble.

 

Imports dels últims 4 anys

El valor cadastral té efectes sobre diferents impostos. El més conegut, l'Impost de béns immobles (IBI) que cada any cobra l'Organisme de Gestió Tributària (ORGT) i que suposa un ingrés per a l'ajuntament del municipi on està ubicada la construcció. Quan el Ministeri d'Hisenda comunica a l'ORGT l'augment de valor cadastral d'un immoble, l'ORGT cobra la diferència entre l'anterior valor cadastral i l'actual pels últims quatre anys, sempre i quan l'augment de valor sigui causat per construccions d'una antiguitat superior a quatre anys.


Imatges relacionades

  • Panoràmica parcial de Palau-solità i Plegamans. Vista cap a l'oest.

    Panoràmica parcial de Palau-solità i Plegamans. Vista cap a l'oest.

Documentació adjunta

Enllaços relacionats