Palau Solità i Plegamans

Palau Solità i Plegamans
Palau Solità i Plegamans
IniciMapa Web offContacte offCanvi font off
diumenge, 25 de juliol

L’Ajuntament requereix el manteniment i bona conservació de l’edificació en construcció situada als C. Arquitecte Sert i Torres Clavé, imposant les multes que procedeixin

7 d'agost de 2020L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans ha procedit a la declaració de la caducitat de llicència d’obres per la construcció de 8 habitatges unifamiliars aparellats als carrers Arquitecte Sert i Arquitecte Torres Clavé, després de no procedir-se amb la continuació de l’execució de les obres, ni sol·licitar nova pròrroga per la finalització de les mateixes. Tanmateix ha requerit el manteniment i la bona conservació de l'edificació imposant les multes que procedeixin. 

 

D’altra banda, en ésser insuficients algunes de les mesures adoptades, s’ha requerit el tapiatge de les obertures practicables, impermeabilització de les mitgeres i murs de llindar per evitar entrada d’aigua i afectacions per humitats a les finques veïnes, així com desmuntatge de la grua en la seva totalitat.

 

L’any 2006 es va concedir la llicència d’obres per la construcció d’aquest 8 habitatges unifamiliars aparellats i l’any 2010 es va atorgar pròrroga de la llicència d’obres esmentada.

 

Per part de l’Ajuntament s’han anat realitzant diferents reunions tant amb el promotor de l’obra com amb els veïns de les finques colindants, sol·licitant-se que s’adoptessin les mesures de seguretat i salubritat necessàries i s’han anat realitzant diferents requeriments. Així, per part del promotor es va manifestar inicialment que s’havia procedit a pintar la mitgera que provocava filtracions a la finca veïna, tancament amb filat per evitar l’accés a l’obra, col·locació de xarxes a les bastides i desmuntatge del cos que toca a la finca veïna, atesos els requeriments municipals. Aquests també han anat adreçats a la neteja periòdica de l’immoble, manteniment i revisió de l’estat de l’obra, havent-se anat aportant diversa documentació.

 

L’incompliment dels requeriments i en definitiva, de les obligacions urbanístiques per qualsevol propietari d’un immoble, pot comportar la imposició de multes coercitives, que poden arribar als 3.000 €, així com l’execució subsidiària, amb càrrec al propietari, així com la incoació d’expedient sancionador.


Imatges relacionades

  • Obres carrer Arquitecte Sert i Torres Clavé

    Obres carrer Arquitecte Sert i Torres Clavé