Palau Solità i Plegamans

Palau Solità i Plegamans
Palau Solità i Plegamans
IniciMapa Web offContacte offCanvi font off
dilluns, 26 de juliol

L’Ajuntament regularà la circulació dels patinets elèctrics

11 de març de 2020



Es podran posar sancions econòmiques de fins a 1.000 euros per infraccions greus

 

L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans a través d’una resolució d’alcaldia controlarà la circulació de patinets elèctrics per la vila. El pas posterior a l’aprovació d’aquesta resolució és iniciar els tràmits per la modificació de l’Ordenança de circulació recollint les adaptacions necessàries per als Vehicles de Mobilitat Personal (VMP) que s’incloguin en el pla normatiu.

 

La voluntat d’aquesta iniciativa ve donada per la ràpida proliferació d’aquests aparells a les poblacions d’arreu, sobretot a les grans ciutats. Aquest augment dels VMP ha originat que es produeixin certes incidències i disfuncions en la mobilitat.

 

A més, la Direcció General de Trànsit el passat mes de desembre va emetre una instrucció específica on recull els criteris als quals estan sotmesos aquesta mena de vehicles i les sancions que se’ls poden aplicar. Estableix així que un VMP és un vehicle d’una o dues rodes dotat d’una única plaça i propulsat exclusivament per motors elèctrics que poden proporcionar al vehicle una velocitat màxima entre 6 km/h i els 25 km/h.

 

Els comportaments que es consideren denunciables i les sancions econòmiques són els següents:

 • Obligació dels usuaris de VMP de sotmetre’s a les proves d’alcohol i drogues. Incompliment d’aquesta obligació, infracció molt greu, import de 200 a 1000 € depenen de la taxa d’alcoholisme (circulació amb drogues a l’organisme 200 €).
 • Està prohibida la conducció fent ús manual del telèfon mòbil o qualsevol altre sistema de comunicació.
 • Està prohibida la circulació amb auriculars connectats a aparells receptors o reproductors de so. Infracció amb import de 200 €.
 • Està prohibida la circulació per voreres i zones de vianants
 • Està prohibit que els VMP i resta de vehicles lleugers elèctrics hi circulin dues persones en un. Infracció lleu, import de 6 a 100 €.
 • Es considerarà conducció negligent i per tant denunciable, quan es realitzi conducció nocturna sense enllumenat ni roba o elements reflectants.
 • Pel cas d’infraccions comeses per menors de 18 anys, els pares, tutors, acollidors i/o guardadors legals, respondran solidàriament de la infracció comesa pel menor.
 • Conducció de forma temerària. Infracció amb import de 500 €.
 • No respectar el llum vermell d’un semàfor. Infracció amb import de 200 €

De manera complementària, els agents de la Policia Local encarregats dels cursos d’educació per la mobilitat segura (EDUMS) aniran introduint aquests continguts en la seva formació.


Imatges relacionades

 • Un Patinet elèctric o Vehicle de Mobilitat Personal (VMP)

  Un Patinet elèctric o Vehicle de Mobilitat Personal (VMP)

Documentació adjunta

Enllaços relacionats