Palau Solità i Plegamans

Palau Solità i Plegamans
Palau Solità i Plegamans
IniciMapa Web offContacte offCanvi font off
dissabte, 25 de setembre

El Consell General de l'Associació Àmbit B30 aprova el Pla de Treball pel 2014

13 de desembre de 2013Aquest matí, l'Associació Àmbit B30, presidida per l'alcalde de Mollet, Josep Monràs, ha celebrat el seu primer Consell general, des de la constitució el passat mes de maig. L'acte, amb la presència d'alcaldes i representants dels 23 municipis que formen part d'Àmbit B30 i dels centres de recerca, universitats, organitzacions empresarials i sindicals del territori, s'ha celebratal Centre de Serveis a l'Empresa i l'Emprenedoria de Can Gavarra a Polinyà.

 

El Pla de Treball pel 2014 aprovat pel Consell General de l'Associació Àmbit B30 inclou, tant el desenvolupament i continuïtat dels projectes encetats al llarg d'aquest any, com l'inici d'una nova línia de treball que permeti identificar possibles nous projectes en el territori que encaixin amb l'estratègia global de l'associació d'avançar cap a la manufactura avançada. Aquests projectes hauran de tenir un marc de treball col·laboratiu amb la implicació del màxim nombre d'actors (universitats, empreses, centres de recerca o ajuntaments).  Aquesta és una de les decisions acordades en el transcurs de la primera reunió del Consell General de l'Associació Àmbit B30 després de la constitució de l'associació el passat mes de maig.

 

La trobada ha tingut lloc al Centre de Serveis a l'Empresa i l'Emprenedoria de Can Gavarra a Polinyà, inaugurat fa tot just dos mesos com a espai estratègic d'impuls de les polítiques d'innovació i cooperació empresarials, suport a la internacionalització i atracció d'inversions "amb l'objectiu estratègic de d'impulsar la renovació del teixit industrial del municipi, cap a activitats de més valor afegit i major intensitat tecnològica, seguint la línia dels objectius de l'Associació Àmbit B30" tal i com ha dit Ramon Mayoral, alcalde de Polinyà, en la presentació de la sessió.

 

A més de definir les línies del Pla de Treball pel 2014, en la sessió s'ha presentat l'informe de la gestió dels darrers sis mesos des de que es va constituir com a associació. Aquest informe, entre d'altres aspectes, fa un repàs al treball fet al voltant del document de "Priorització d'actuacions en infraestructures i serveis de mobilitat a l'àmbit d'influència del corredor de la B‐30", elaborat pel Grup de Treball de Territori (GTT) amb el suport de la Diputació de Barcelona.

 

Aquest document, validat per la Comissió́ Executiva de l'Associació, té com a objectiu la definició́ d'una agenda de priorització de les actuacions dels sistemes de mobilitat públic i privat en aquest territori des d'una perspectiva global i col·laborativa entre les organitzacions dels 23 municipis que en formen part. Aquesta necessitat de sistematitzar i presentar en un document de forma conjunta aquestes prioritzacions s'ha fet tenint molt present les dificultats que en aquest moment representa assolir les grans infraestructures i, per tant, amb una visió́ més pragmàtica i realista, s'ha apostat pel possibilisme a mitjà i a curt termini. En aquest sentit, Josep Monràs, ha explicat que "deixant de banda els interessos particulars de cada municipi i, des d'una visió́ més global, es proposen actuacions seguint criteris de competitivitat, sostenibilitat i eficàcia a tot el territori de l'Àmbit B30, amb inversions amb un cost baix o moderat però̀ amb efectes multiplicadors sobre les xarxes de mobilitat."

 

El document s'ha lliurat a tots els membres de l'Associació i s'han programat dues sessions de treball al mes de gener on poder recollir noves aportacions i elaborar un document final, de forma participativa, consensuada i transparent entre totes les organitzacions que integren l'Associació Àmbit B30.

 

Projectes B30

La sessió del Consell General ha estat també protagonitzada per l'exposició de l'estat i l'evolució dels primers projectes estratègics que l'Associació va seleccionar el passat setembre dins l'aposta cap a la manufactura avançada en un entorn innovador.

 

Cal recordar que aquests treballs son fruit del procés de reflexió entre les organitzacions que integren l'Associació i que durant uns mesos va portar a identificar un seguit de projectes amb un impacte real sobre el territori i que  a mitjà termini podien tenir un efecte dinamitzador per a la reactivació econòmica. La línia de treball des de l'associació ha estat la d'integrar projectes amb la idea d'enfortir el territori amb propostes de més pes que situïn l'À̀mbit B30 en millor posició tant per a la captació d'inversions en aquest territori com per a la recerca de finançament internacional, entre d'altres aspectes.

 

Així, s'ha creat un grup de treball integrat per aquells projectes de caire més tecnològic (HuB30, NanoB30, BioSensors i Polígons B30), sota la coordinació de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb l'objectiu de concentrar i racionalitzar, de forma eficient, l'esforç per impulsar-los en un espai comú i coordinat on compartir el coneixement i la recerca amb les empreses de l'Àmbit B30.  En la mateixa línia s'ha començat també a avançar en les propostes sobre "SmartB30" i "NúvolB30" on, a partir d'un primer grup inicial de municipis, ja s'estan establint les bases per crear un marc de treball col∙laboratiu amb la implicació del màxim nombre d'actors (universitats, empreses, centres de recerca, ajuntaments, etc). "Hem d'aprofitar allò que tenim i explotar al màxim les potencialitats del nostre territori: sumar energies. Fent un símil esportiu, tenim el múscul (les empreses, centres de recerca i innovació, etc); ara l'hem d'exercitar i des de l'Àmbit B30 proposem els elements per exercitar-lo i, així, augmentar les seves capacitats", ha explicat Josep Monràs.

 

La reunió del Consell General ha comptat amb la presència dels representants de les entitats que integren l'Associació Àmbit B30 que, des d'avui, està integrada ja per 54 organitzacions entre ajuntaments, centres de recerca, universitats, organitzacions empresarials i organitzacions sindicals de 23 municipis amb un objectiu en comú: actuar de forma col·lectiva per potenciar i impulsar tota la zona industrial i tecnològica de l'eix de la B-30.

 

Nota emesa per l'Associació Àmbit B30.


Imatges relacionades

  • Sessió del plenari celebrada el 13 de desembre.

    Sessió del plenari celebrada el 13 de desembre.

  • Representants dels diversos municipis i organismes que formen part de l'Associació Àmbit B30.

    Representants dels diversos municipis i organismes que formen part de l'Associació Àmbit B30.

Enllaços relacionats