Palau Solità i Plegamans

Palau Solità i Plegamans
Palau Solità i Plegamans
IniciMapa Web offContacte offCanvi font off
diumenge, 25 de juliol

L'Ajuntament concedirà microcrèdits per facilitar la supervivència de la petita i mitjana empresa i persones treballadores autònomes afectades per la crisi del COVID-19

15 d'abril de 2020·S'ha habilitat una partida pressupostària extraordinària de 100.000 euros

·Les sol·licituds es poden presentar a partir del 18 de maig

 

L'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans ha aprovat una mesura per concedir microcrèdits a les empreses i persones treballadores autònomes locals per fer front a lloguer, quotes d’autònom i altres conceptes que no estiguin subvencionats ni per l’Estat ni per la Generalitat ni per altres administracions.

 

Els microcrèdits objecte de la present convocatòria  s’atorgaran  pel procediment establert per l’article 22.2 c) de la LGSP 38/2003  fins a l’exhauriment de la partida pressupostària habilitada, que ascendeix a 100.000€.

 

L'objectiu de la mesura és donar suport a la supervivència de les empreses i persones treballadores autònomes del municipi que, per haver tancat obligatòriament durant la crisi sanitària del Covid-19 o per haver restringit la seva activitat per la mateixa causa, han vist reduïts els seus ingressos i veuen perillar la seva continuïtat empresarial i productiva.

 

Es preveu que aquests microcrèdits siguin per empreses i persones treballadores autònomes amb la seu social al municipi, amb un tipus d’interès 0%, a retornar en un termini de 3 anys.

 

Conceptes subvencionables

Es podran concedir microcrèdits per cobrir despeses urgents de les quals en depengui la supervivència del negoci, com poden ser el lloguer del local que ocupa l’empresa, la quota d’autònom/a o cotitzacions a la Seguretat Social  i/o altres conceptes dels que no li hagi estat possible d’obtenir microcrèdits d’ altres administracions. S'exclouen les despeses financeres.

 

La dotació màxima dels microcrèdits que l'Ajuntament destinarà a aquesta línia serà de 5.000€ per cadascuna de les empreses o persones treballadores autònomes que ho sol·licitin. Cada empresa sol·licitarà l’import que requereixi fins a un màxim de 5.000€.

 

Com fer la sol·licitud

La gestió de la petició dels microcrèdits es podrà fer via web a través de l'espai de Tràmits i Gestions. Per qualsevoll dubte de com fer la gestió via telemàtica, els usuaris i usuàries disposen de l'OAC 360º per fer consultes del procediment i/o tràmits a seguir.

 

Les sol·licituds es podran presentar a partir del 18 de maig de forma telemàtica en el Registre general de l’Ajuntament, a través del tràmit Sol·licitud de microcrèdits que s'habilitarà en la seu electrònica del web municipal. La sol·licitud haurà d’anar acompanyada del formulari normalitzat en la pàgina del tràmit i, de tota la documentació que es preveu tant a les bases com al formulari normalitzat de sol·licitud. La tramitació de les peticions es realitzarà per ordre de presentació.

 

Podeu accedir al contingut sencer de l'anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a les bases en aquest enllaç: Anunci i bases per a la concessió de microcrèdits.

 

Les empreses i persones treballadores autònomes poden accedir al tràmit per fer la petició fen clic en aquest enllaç: Sol·licitud de microcrèdits

 

Quan fer la sol·licitud

Tot i que les bases estan aprovades i el procediment en marxa, hi ha un període d’exposició pública per la seva publicació al BOP i per tant es podrà començar a demanar el dia 18 de maig i fins el dia 2 de juny. Les sol·licitud que es facin abans del termini establert, no seran acceptades.


Imatges relacionades

  • Microcrèdits per empreses i autònoms

    Microcrèdits per empreses i autònoms

  • Microcrèdits per empreses i persones treballadores autònomes

    Microcrèdits per empreses i persones treballadores autònomes

Documentació adjunta

Enllaços relacionats