Palau Solità i Plegamans

Palau Solità i Plegamans
Palau Solità i Plegamans
IniciMapa Web offContacte offCanvi font off
diumenge, 25 de juliol

L’Ajuntament obre una partida de 100.100 euros per a subvencions als sectors del teixit productiu afectats per la Covid-19

17 de novembre de 2020Es podran acollir bars, restaurants, turisme, estètica, gimnasos, activitats extraescolars i de lleure, sector cultural, mercats i oci nocturn

 

L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, amb l’esperit de minvar l’impacte econòmic que està tenint la crisi del coronavirus en el teixit empresarial, de serveis i una part del comercial amb la voluntat de dinamitzar l’activitat econòmica a nivell local, ha dotat un fons econòmic de 100.100 euros per a la prestació de subvencions que es podrà sol·licitar a partir del 23 de novembre.

 

Aquestes subvencions es van aprovar en el passat ple municipal extraordinari del 13 de novembre. L’acció pretén donar un suport econòmic al teixit productiu i ajudar a l’ocupació del municipi.

 

Es concedirà una subvenció econòmica de 1.000 € per donar suport a una part dels sectors del teixit productiu dels següents sectors: bars, restaurants, turisme, estètica, gimnasos, activitats extraescolars i de lleure , sector cultural, mercats i oci nocturn, afectats per aquestes dues situacions:

 

1) Tancament total o parcial de l’establiment degut a les mesures de confinament decretades per la pandèmia Covid19.

 

2) En cas d’haver pogut continuar la seva activitat entrat en vigor l’estat d’alarma del 14 de març però haver sofert una davallada dels seus ingressos.

 

Per tant, es poden beneficiar de la subvenció aquelles persones físiques o jurídiques que desenvolupin una activitat empresarial, comercial i/o de serveis a Palau-solità i Plegamans dels sectors abans esmentats amb una facturació inferior a 1 milió d’euros en l’exercici econòmic 2019.

 

A més, l’atorgament d’aquesta subvenció és compatible amb qualsevol altre ajut o subvenció al que  el/la beneficiari/ària hagi tingut accés.

 

Terminis de presentació de sol·licituds i procediment

El termini de presentació de les sol·licituds començarà el pròxim dilluns 23 de novembre i s’allargarà fins el 16 de desembre. Les subvencions es concediran per ordre estricte d’entrada a registre de sol·licitud, sempre que la documentació aportada sigui completa i correcta, fins a esgotar l’import màxim de la partida pressupostària.

 

Tràmit disponible a partir del 23 de novembre

Les sol·licituds conjuntament amb la documentació s’hauran de presentar de forma telemàtica, al Registre electrònic de l’Ajuntament, a l’apartat de tràmits creat específicament per aquesta subvenció. Recordem que aquest tràmit estarà disponible a partir del 23 de novembre al web municipal. 

 

Tràmit per fer la sol·licitud de la subvenció

 

Els/les interessats/des en aquesta subvenció hauran de presentar la següent documentació:

 

- Instància individualitzada per a cada persona beneficiaria que sol·licita la subvenció, segons model normalitzat.

-  Un certificat de situació censal d’Hisenda Pública

Full de domiciliació bancària on constin les dades bancàries del compte on es podrà transferir l’import de la subvenció o document equivalent obtingut per banca electrònica, on figuri titular del compte bancari i les dades bancàries completes del beneficiari. Si el titular del compte i del beneficiari no coincideixen caldrà acreditar el vincle amb l’empresa.

-Per les empreses, compte de pèrdues i guanys de l’any 2019 a efectes d’acreditar la xifra neta de negocis i llibres i registres comptables de l’any 2020 que acreditin la pèrdua d’ingressos respecte els tres primers trimestres de l’any

2019.

-Per als autònoms la presentació del Llibre de Registre d’Ingressos i el mateix model 130 de l’IRPF dels tres primers trimestres del 2019, i la mateixa documentació referida al mateix període del 2020

 

És important que no es tinguin deutes amb d’altres administracions i caldrà signar una declaració responsable de no ser deutor de les següents administracions i facilitar que l’Ajuntament faci les comprovacions pertinents:

 

- Hisenda Pública estatal

- Hisenda Pública catalana

- Seguretat Social

 

Podeu consultar totes les bases en aquest enllaç: Bases subvencions teixit productiu i als documents adjunts a la notícia, així com la instància que caldrà utilitzar.

 

Per a més informació, envieu la vostra consulta al mail: ocupacioempresa@palauplegamans.cat