Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Anunci licitació exp.2018/006 "Servei d'assessorament a la intervenció municipal en matèria comptable i suport a la normativa de comptabilitat pública"

#Contractació

Descripció

Anunci licitació del "Servei d'assessorament  a la intervenció municipal de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, en matèria comptable i suport sobre normativa de comptabilitat pública, exp. 2018/006", publicat en el BOP de data 05/03/2017.

 

El termini per a la presentació d'ofertes serà de 15 dies naturals comptadors des de l'endemà de la publicació de l'anunci en el BOP i en el perfil del contractant, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, de 9:00 a 14:00 hores.

 

Si la data coincideix en dissabte o festiu restarà prorrogat automàticament fins al dilluns o dia no festiu següent, de manera que els dissabtes o festius no es podran presentar proposicions.

 

Data pub. oficial

5 de març de 2018Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica

Documentació adjunta

Comparteix aquest contingut