Palau Solità i Plegamans

Palau Solità i Plegamans
Palau Solità i Plegamans
IniciMapa Web offContacte offCanvi font off
diumenge, 25 de juliol

Data, hora i lloc de la realització de les proves del procés selectiu de provisió mitjançant concurs oposició d’una plaça de tècnic/a d’Igualtat.

30 de desembre de 2020


Data pub. oficial:30 de desembre de 2020


Descripció

S’aprova per resolució d’alcaldia la data i hora de la realització de les proves i anunci nomenament dels membres del Tribunal Qualificador del procés selectiu del concurs-oposició lliure, d'una plaça de tècnic/a mig, grup de classificació A, subgrup A2 de tècnic/a d’Igualtat, en règim de personal funcionari de carrera i dotada amb la retribució que correspon en la relació de llocs de treball i la legislació vigent i creació d’una borsa de treball per cobrir les necessitats de nomenaments de funcionaris interins o contractacions laborals temporals de Tècnic/a Mitjà/na d’Igualtat que es puguin produir en el termini de dos anys de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.
Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica
  • Tècnic/a d’Igualtat