Palau Solità i Plegamans

Palau Solità i Plegamans
Palau Solità i Plegamans
IniciMapa Web offContacte offCanvi font off
divendres, 24 de setembre

Anunci al BOP aprovació inicial modificació de crèdits núm. 8/2013.

18 de desembre de 2013


Data pub. oficial:18 de desembre de 2013


Descripció

 

- A N U N C I -

  

 

L'Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 28 de novembre de 2013, ha procedit a l'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 8/2013, corresponent al Pressupost General d'aquest Ajuntament.

 

L'expedient restarà exposat a informació pública pel termini de 15 dies, perquè qualsevol persona interessada pugui formular quantes al×legacions i suggeriments estimi convenients.

 

  

L’alcaldessa

 

  

Teresa Padrós Casañas

Palau-solità i Plegamans, 2 de desembre de 2013
Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica