Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Anunci al BOP numeració carrers Tarragona, Penedés i Vinyes

#Altres

Descripció

 

Anunci d’aprovació de la proposta de numeració dels trams corresponents als carrers Tarragona, Penedès i Vinyes.

 

 

La Junta de Govern Local en sessió de data 19 de desembre de 2013, va aprovar la proposta de numeració dels trams dels carrers Tarragona, Penedès i Vinyes de Palau-solità i Plegamans, la qual cosa es fa pública als efectes que tots els que es considerin afectats per l’actuació esmentada, en el termini de 20 dies, puguin formular les al.legacions o observacions que es creguin convenients.

 

 

En el supòsit que no es presentin al.legacions quedarà aprovada definitivament i es procedirà a comunicar-ho a l’Institut Nacional d’Estadística i a l’Organisme de Gestió Tributària.

 

 

La proposta esmentada es pot consultar a l’àrea d’urbanisme d’aquest ajuntament (Plaça de la Vila, 1) durant l’horari d’atenció al públic (de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores)

  

 

L’alcaldessa,

 

Teresa Padrós Casañas

  

Palau-solità i Plegamans, 10 de gener de 2014.

Data pub. oficial

30 de gener de 2014Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica

Documentació adjunta

Comparteix aquest contingut