Palau Solità i Plegamans

Palau Solità i Plegamans
Palau Solità i Plegamans
IniciMapa Web offContacte offCanvi font off
dimarts, 3 d'agost

Anuncl al BOP aprovació inicial denominació varis carrers

28 de febrer de 2014


Data pub. oficial:28 de febrer de 2014


Descripció

 

Aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament a la sessió celebrada el dia 30 de gener de 2014 la denominació de varis carrers, places i espais del municipi de Palau-solità i Plegamans, se sotmet l’expedient a informació pública, per tal que tothom pugui consultar-ho i presentar les al·legacions i suggeriments que consideri pertinents, durant el termini de 20 dies hàbils a comptar des de la publicació del BOP de Barcelona.

 

Transcorregut aquest termini sense que se’n hagi rebut cap, es considerarà definitivament aprovat.

 

Palau-solità i Plegamans, 4 de febrer de 2014

 

 

L’Alcaldessa

  

Teresa Padrós Casañas
Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica