Palau Solità i Plegamans

Palau Solità i Plegamans
Palau Solità i Plegamans
IniciMapa Web offContacte offCanvi font off
dijous, 29 de juliol

Sol·licitud d'una parcel·la d'hort municipal

Descripció

Sol.licitud per participar en el sorteig d'una parcel.la d'hort municipal a Boada Vell.


Organisme competent / responsable
Ajuntament


Àrea tramitadora
Medi Natural i Gestió Ambiental


Classificació temàtica
Medi ambient


Qui el pot demanar
Qualsevol persona que compleixi els requisits previs


Internet

Observacions
Per realitzar la tramitació electrònica es requereix de certificat digital.
Aquest tràmit es realitza mitjançant la instància genèrica, adjunteu a la sol·licitud la documentació necessària.


Tramitar

 

Qui té l'obligació de fer els tràmits electrònicament amb l'ajuntament?


Presencial

Observacions
Entregar la documentació al Registre general de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans


On es fa

SAC (Servei d'Atenció al Ciutadà)
Plaça de la Vila, 1
c/e: info@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores


Període de l'any en que es pot demanar
Quan està oberta una convocatòria per a l'adjudicació de parcel.les d'hort municipals.


Termini de la sol·licitut
Es presentaran les sol.licituds dins el termini establert en l'anunci de la convocatòria.


Requisits previs

Els interessats hauran de complir amb les següents condicions:

  • Ser persona física, major d'edat. 
  • No conviure amb cap altre usuari d'un hort municipal. En aquest sentit, només es podrà presentar una sol·licitud per unitat familiar, entenent-se per unitat familiar aquelles persones que convisquin en un mateix domicili. 
  • Estar domiciliat a Palau-solità i Plegamans, figurant al Padró municipal com a resident amb una antiguitat mínima d'un any a la presentació de la sol·licitud. 
  • No disposar, a títol de propietari, arrendatari o similar, de cap altre hort o terreny de conreu. 
  • No haver estat privat d'una parcel·la d'hort municipal, previ expedient de revocació d'autorització.

Preu / Taxa
La taxa que estableix l'ordenança municipal vigent
Fiança de 50 € i 40 € anuals de taxa.


Documentació a aportar
  • Formulari de sol.licitud d'una parcel.la d'hort municipal.
  • Caldrà acreditar-se tant en la sol.licitud presencial com telemàtica.

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 

 


Impresos del tràmit

Formulari de sol.licitud d'una parcela d'hort municipal


Normativa

Reglament de règim d'ús dels horts de titularitat municipal i per l'atorgament de llicències d'ús temporal de parcel.les d'horts al domini públic. Ordenança fiscal núm. 17


Termini de resolució

En 1 mes es publiquen les llistes al Tauler d'anuncis i web municipal.

 

Llistat de persones admeses i excloses i una vegada realitzat el sorteig, llistat de persones adjudicatàries d'una parcel.la d'hort o en llista d'espera.


Silenci administratiu
Negatiu


Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment adminsitratiu


Altra informació d'interès

Cada sol.licitud tindrà un únic número d'ordre per participar en el sorteig, segons ordre d'entrada al registre. Una vegada publicat el resultat del sorteig, és requisit indispensable per recollir el títol de la llicència, haver pagat la fiança. La concessió de les parcel·les és per tres anys, prorrogables per un any més a petició de l'adjudicatari.


Informació actualitzada el dia 03/03/2020