Palau Solità i Plegamans

Palau Solità i Plegamans
Palau Solità i Plegamans
IniciMapa Web offContacte offCanvi font off
dilluns, 27 de setembre

Cessió d'espais culturals

Descripció

Sol·licitud d'utilització d'espais en equipaments municipals, per a la celebració d'activitats culturals, esportives o de lleure. Les activitats que es desenvolupin en els equipaments culturals municipals  i els seus espais culturalshan de tenir una finalitat cultural, cívica o social que es consideri d'interès públic i no tingui afany de lucre


Organisme competent / responsable
Ajuntament


Àrea tramitadora
Cultura i Festes


Classificació temàtica
Espais Culturals


Qui el pot demanar
Les administracions públiques, les organitzacions, les entitats i les empreses privades.


Internet

Observacions
Per realitzar la tramitació electrònica es requereix de certificat digital.
Aquest tràmit es realitza mitjançant la instància genèrica, adjunteu a la sol·licitud la documentació necessària


Tramitar

 

Qui té l'obligació de fer els tràmits electrònicament amb l'ajuntament?


Presencial

Observacions
Al Servei d'Atenció Ciutadana


On es fa

SAC (Servei d'Atenció al Ciutadà)
Plaça de la Vila, 1
c/e: info@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9.00 a 14:00 hores

T. 93 864 80 56


Període de l'any en que es pot demanar
En qualsevol moment de l'any


Termini de la sol·licitut
S'ha de sol·licitar, com a mínim, 15 naturals dies abans de la data de l'acte i com a màxim 90 dies naturals abans de l'acte.


Requisits previs

No n'hi ha


Preu / Taxa
Segons ordenança fiscal núm. 18 vigent


Documentació a aportar
  • Imprès de Cessió temporal d'espais culturals (adjunteu l'imprès a la instància genèrica per tramitar telemàticament)

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Imprès de cessió temporal d'espais culturals


Normativa

Termini de resolució

15 dies


Silenci administratiu
Amb caràcter general, les sol·licituds presentades, un cop finalitzat el termini per
resoldre sense que s'hagi dictat i notificat la resolució expressa pertinent, s'entenen
desestimades per silenci administratiu llevat normativa específica municipal que
estableixi un règim diferent.


Normativa del silenci administratiu
  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques..

Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment administratiu


Informació actualitzada el dia 02/03/2020