Palau Solità i Plegamans

Palau Solità i Plegamans
Palau Solità i Plegamans
IniciMapa Web offContacte offCanvi font off
dimarts, 27 de juliol

Ús d'equipaments municipals per activitats esportives

Descripció

Iniciar els tràmits que siguin necessaris per a que l'ajuntament valori la possibilitat d'acceptar o no la sol·licitud d'utilització d'alguna de les instal·lacions esportives municipals (com ara el poliesportiu de Can Cortés, el camp de futbol, pavelló  Maria Víctor, pistes municipals de petanca, i instal·lacions esportives municipals Can Falguera)  o bé l'habilitació d'altres espais públics del municipi, per a la realització d'activitats esportives.


Organisme competent / responsable
Ajuntament


Àrea tramitadora
Esports


Classificació temàtica
Activitats


Qui el pot demanar
Qualsevol persona i/o entitat jurídica.


Internet

Observacions
Per realitzar la tramitació electrònica es requereix de certificat digital.
Aquest tràmit es realitza mitjançant la instància genèrica, adjunteu a la sol·licitud la documentació necessària


Tramitar

 

Qui té l'obligació de fer els tràmits electrònicament amb l'ajuntament?


Telèfon

Observacions
Per obtenir més informació


Telèfon
93 864 41 77


Presencial

Observacions
A les oficines del Servei d'Atenció al Ciutadà. També per correu ordinari.


On es fa

SAC (Servei d'Atenció al Ciutadà)
Plaça de la Vila, 1
c/e: info@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9.00 a 14:00 hores 


Període de l'any en que es pot demanar
En qualsevol moment de l'any


Termini de la sol·licitut
Amb antelació suficient a l'utilització dels espais o dels materials o segons el reglament d'ús de la instal·lació corresponent.


Requisits previs

No cal complir cap requisit específic, tret dels indicats pel propi ajuntament, en cada cas.


Preu / Taxa
La taxa que estableix l'ordenança municipal vigent
Segons ordenança fiscal. num. 19


Documentació a aportar
  • Segons indiqui el reglament d'ús d'equipaments municipals

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Instància Genèrica


Normativa
  • Ordenança fiscal num. 19
  • Nomativa vigent en matèria esportiva
  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques..

Termini de resolució

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

 

Notificació per escrit a l'interessat notificant-li si se li ha concedeix o no la utilització de la instal·lació sol·licitada. En cas que li hagi estat concedida, i en el cas que el sol·licitant sigui un particular, s'indica també la taxa que haurà d'abonar i on. La persona sol·licitant haurà de presentar el rebut de pagament el dia acordat a la instal·lació concedida per a poder-la utilitzar.


Silenci administratiu
Amb caràcter general, les sol·licituds presentades, un cop finalitzat el termini per resoldre sense que s'hagi dictat i notificat la resolució expressa pertinent, s'entenen desestimades per silenci administratiu llevat normativa específica municipal que estableixi un règim diferent.


Normativa del silenci administratiu
  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment adminsitratiu


Altra informació d'interès

 

 


Informació actualitzada el dia 03/03/2020