Palau Solità i Plegamans

Palau Solità i Plegamans
Palau Solità i Plegamans
IniciMapa Web offContacte offCanvi font off
divendres, 24 de setembre

Sol·licitud de matriculació a l'Escola Bressol

Descripció

Iniciar els tràmits que siguin necessaris per fer efectiu el dret a obtenir una plaça en algun dels cursos que oferta l'escola bressol.

 

** Sobre les taxes trobareu més informació en aquest mateix tràmit  a l'apartat "Altra informació d'interès".

 

 

 


Organisme competent / responsable
Ajuntament


Àrea tramitadora
Escoles Bressol


Classificació temàtica
Educació


Qui el pot demanar
'Famílies amb infants de 4 mesos a 3 anys o els seus representants legals que han estat admesos després de la preinscripció i que figuren en la llista definitiva d'alumnes que opten a matriculació en el centre docent.


Internet

Observacions
Per realitzar la tramitació electrònica es requereix de certificat digital. Les sol.licituds presentades fora del termini establert seràn rebutjades.


Tramitar

 

Qui té l'obligació de fer els tràmits electrònicament amb l'ajuntament?

Adjunteu el formulari de Matriculació i la documentació requerida a la instància. 

Si teniu dubtes per tramitar telemàticament, truqueu al servei OAC 360
T. 93 864 96 93


Presencial

Observacions
Per tramitar de forma presencial, demaneu cita prèvia trucant per telèfon 93 864 80 56


On es fa

Oficina d'atenció en matèria de registre

Plaça de la Vila, 1

08184 Palau-solità i Plegamans

info@palauplegamans.cat

Horari: de 9 a 14h

 

NOTA: Si teniu qualsevol dubte, podreu resoldre'l de forma presencial a l'Ajuntament de 9 a 14 h durant el període de matriculació, havent sol.licitat cita prèvia.

 


Període de l'any en que es pot demanar
'Normalment a principis del mes de juny.El Departament d'ensenyament publica les dates concretes durant el mes d'abril.


Termini de la sol·licitut
Curs 2020 al 2021: del 17 al 23 de Juny


Requisits previs
 • Haver sol.licitat i obtingut la plaça mitjançant la preinscripció.
 • Haver fet el pagament de la taxa de matriculació:
  • MATRÍCULA: 110 euros (s'ha de fer l'ingrés al compte ES94 01826035480201557888 del BBVA. La matrícula es farà efectiva en un únic pagament abans de fer la matrícula del nen/a a l'escola bressol).


Preu / Taxa
Segons el que estableixen les ordenances fiscals municipals de cada any.


Documentació a aportar

 

Altres documents a aportar a l'inici curs i/o a la reunió d'adaptació amb el/la educadora:

 • Carta de compromís Escola Bressol el Sol o Patufet (document que s'entregarà i es signarà el dia de la reunió)
 • Autorització sortides per Palau-solità i Plegamans (Escola Bressol Patufet - Grup 2-3 anys)  (document que s'entregarà i es signarà el dia de la reunió)
 • 3 fotos de carnet de l'alumne/a
 • 2 fotos 9x13cm de l'alumne/a

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Sol.licitud de matriculació a l'Escola bressol municipal

Autorització per administració de medicaments i assistència medica en horari escolar

 

 

 

 


Normativa
 • Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per la prestació del servei de l'escola bressol.
 • Reglament de Regim Intern Escoles Bressol
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Decret 101/2010, de 3 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments de primer cicle de l’educació infantil
 • Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació.
 • Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics.
 • Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l'educació infantil i els requisits dels centres.
 • Llei orgànica de 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques..

Termini de resolució

1 setmana des del moment de la matriculació.


Silenci administratiu
Per la naturalesa del tràmit, no es contempla.


Normativa del silenci administratiu
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment administratiu


Altra informació d'interès

En el moment de fer efectiva la matriculació s'informa a les families sobre la normativa del centre docent i es dóna data per a realitzar una entrevista amb l'educadora responsable del curs en el que l'alumne/a ha quedat inscrit/a.

Consulteu el Llibre d'Escoles Bressol Municipals

 

 TAXES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS

 

HORARI LECTIU:

De 9 a 12 h i de 15 a 17 h. Matí i tarda, per mes, de gener a juny i de setembre a desembre --------> 148 €

De 9 a 12 h. Matí, per mes, de gener a juny i de setembre a desembre --------> 89 €

 

HORARI DEL SERVEI EXTENSIBLE

DIES LECTIUS:

 

A) utilització del servei de manera fixa al llarg de tot el curs (1.40€/hora). Cost mensual.

 • de 7.30 a 9 h -------------> 46,20 €
 • de 8 a 9 h -------------> 30,80 €
 • de 8.30 a 9 h -------------> 15,40 €
 • de 12 a 13 h -------------> 30,80 €
 • de 12 a 15 h -------------> 92,40 €

 

extensible de matí i migdia

 • amb entrada a 7.30 h -------------> 126,79 €
 • amb entrada de 8 a 9 h -------------> 117,04 €
 • amb entrada de 8.30 a 9 h -------------> 102,41 €

B) utilització del servei de manera esporàdica al llarg del curs. Cost per dia d'utilització.

 • de 7.30 a 9 h -------------> 4,50 €
 • de 12 a 15 h -------------> 9,00 €
 • de 12 a 13 h -------------> 3,00 €
 • de 15 a 17 h -------------> 6,00 €

 

C) Setmana Santa i el mes de juliol seran considerats serveis extensibles. Aquests serveis s'oferiran en funció de

l’estudi de viabilitat, en cada cas, informant a les families .

 


Informació actualitzada el dia 11/05/2020