Palau Solità i Plegamans

Palau Solità i Plegamans
Palau Solità i Plegamans
IniciMapa Web offContacte offCanvi font off
dissabte, 24 de juliol

Presentació d'ofertes en cas de contractes menors

Descripció

Presentació d'ofertes i pressupostos als procediments d'adjudicació de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.

 

La presentació d'aquest formulari només és vàlida en cas de contractes menors.

 

De conformitat amb el que estableix l'article 138 del Reial Decret legislatiu 3/2011, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, es consideren contractes menors els contractes d'un import inferior a 50.000€, exclòs l'IVA, quan es tracta de contractes d'obres, o a 18.000€, exclòs l'IVA, quan es tracti d'altres contractes. Segons l'article 23 del mateix text legal, els contractes menors no poden tenir una durada superior a un any ni ser objecte de prórroga.

 

El reglament de les notificacions i les comunicacions per mitjans electrònics a l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans (BOP de 2 de juliol de 2015) estableix la obligatorietat de l'ús dels mitjans electrònics per a la presentació de les ofertes.


Organisme competent / responsable
Ajuntament


Àrea tramitadora
Serveis Econòmics


Classificació temàtica
Serveis Econòmics


Qui el pot demanar
Empreses i professionals que hagin rebut una sol·licitud d'oferta o pressupost per part d'algun servei de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.


Internet

Observacions
Per realitzar la tramitació electrònica es requereix de certificat digital.
Empleneu el formulari normalitzat i adjunteu-lo a la instància genèrica.


Tramitar

 

Qui té l'obligació de fer els tràmits electrònicament amb l'ajuntament?


Període de l'any en que es pot demanar
En qualsevol moment de l'any


Termini de la sol·licitut
No n'hi ha


Requisits previs

Haver rebut una sol·licitud de presentació d'ofertes i pressupostos en un procediments d'adjudicació per part d'alguna Àrea de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.


Preu / Taxa
Gratuït


Documentació a aportar
  • Formulari de presentació d'ofertes en cas de contractes menors degudament complimentat
  • Pressupostos i/o ofertes

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 

 


Impresos del tràmit

Formulari de presentació d'ofertes per contractes menors


Normativa

Termini de resolució

No n'hi ha


Silenci administratiu
No opera


Normativa del silenci administratiu
  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment administratiu.


Informació actualitzada el dia 02/03/2020