Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Renovació/confirmació de l'empadronament per a persones estrangeres

#Nova Ciutadania
#Padró Habitants

Descripció

Aquest tràmit permet:

 • Renovar l'empadronament als estrangers no comunitaris sense permís de residència permanent.
 • Confirmar la residència als estrangers comunitaris o amb permís de residència permanent.

Organisme competent / responsable

Ajuntament

Àrea tramitadora

Serveis Administratius

Classificació temàtica

Padró Municipal

Qui el pot demanar

En el cas de la renovació d'empadronament dels estrangers sense autorització de residència permanent només ho pot sol·licitar la persona interessada presencialment o el representant legal (mitjançant un document notarial, o mitjançant una declaració de compareixença personal de l' interessat davant d'un funcionari públic competent).
En el cas de la confirmació d'estrangers comunitaris o amb permís de residència permanent ho pot fer l'interessat o un representant autoritzat/acreditat.

Internet

Tramitar

 

Qui té l'obligació de fer els tràmits electrònicament amb l'ajuntament?


Presencial

Observacions

A les oficines del Servei d'Atenció Ciutadana

On es fa

SAC (Servei d'Atenció al Ciutadà)
Plaça de la Vila, 1
c/e: info@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores


Període de l'any en que es pot demanar

En qualsevol moment de l'any

Termini de la sol·licitud

La renovació s'ha de fer, en el cas dels estrangers no comunitaris sense permís de residència, cada dos anys comptats a partir de la data d'inscripció o bé de la darrera renovació de l'empadronament.
En el cas dels estrangers comunitaris o amb permís de residència, el termini que s'especifiqui al requeriment que s'envia a la persona interessada per a què es realitzi la confirmació.

Requisits previs

 • Ser estranger.
 • Estar empadronat al municipi.

Preu / Taxa

Gratuït

Documentació a aportar

En tots els casos:


 • Document identificatiu de la persona interessada (NIE, Passaport, DNI )

En el cas d'existència de representant:


 • En el cas de representació, document acreditatiu de la condició de representant.
 • En el cas de la renovació d'empadronament dels estrangers sense autorització de residència permanent només ho pot sol·licitar la persona interessada presencialment o representant legal (mitjançant un document notarial, o mitjançant una declaració de compareixença personal de l' interessat davant d'un funcionari públic competent).

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Instància Genèrica

Consentiment cessió de dades

Consentiment cessió de dades menors


Normativa

 • Resolució de 16 de març de 2015, de la Subsecretaria, per la qual es publica la Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Competències amb les comunitats autònomes i les entitats locals, sobre instruccions tècniques als Ajuntaments sobre gestió del padró municipal
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Reial Decret 1690/1996, de 11 de juliol, que aprova el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals modificat en relació als efectes de padró pel Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques..
 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

Termini de resolució

 • Tràmit de resolució immediata.

Silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla

Normativa del silenci administratiu

 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques..

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu

Altra informació d'interès

Les persones que es troben en aquesta circumstància reben una carta que els informa que han d'anar a fer la renovació o la confirmació en les oficines d'atenció ciutadana.

En cas que no facin el tràmit, se'ls donarà de baixa.


Informació actualitzada el dia 24/12/2021

Comparteix aquest contingut