Palau Solità i Plegamans

Palau Solità i Plegamans
Palau Solità i Plegamans
IniciMapa Web offContacte offCanvi font off
dilluns, 27 de setembre

Expedició de certificats, còpies o duplicat

Descripció

Aquest tràmit permet:

 • Obtenir la còpia de documents que formen part d'un expedient administratiu.
 • Obtenir la certificació expressa d'un acte, resolució o acord dels òrgans de govern que s'hagi produït a l'Ajuntament (Junta de Govern Local, Ple,...).
 • Obtenir el document que certifica que una determinada persona o empresa externa contractada ha prestat o presta serveis a l'Ajuntament en unes determinades dates, segons consta en l'expedient de personal o de contractació.

Organisme competent / responsable
Ajuntament


Àrea tramitadora
Serveis Administratius


Classificació temàtica
Atenció a la ciutadania


Qui el pot demanar
Qualsevol persona interessada en l’expedient i/o tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.


Internet

Observacions
Per realitzar la tramitació electrònica es requereix de certificat digital.


Tramitar

 

Qui té l'obligació de fer els tràmits electrònicament amb l'ajuntament?


Presencial

Observacions
A les oficines del Servei d'Atenció Ciutadana, tant de forma presencial com per correu ordinari


On es fa

SAC (Servei d'Atenció al Ciutadà)
Plaça de la Vila, 1
c/e: info@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores


Període de l'any en que es pot demanar
En termes generals es podrà demanar durant tot l'any. Per supòsits concrets haurà d'estar a la normativa específica reguladora.


Termini de la sol·licitut
En termes generals no n'hi ha. Per supòsits concrets haurà d'estar a la normativa específica reguladora.


Requisits previs

Cal complir els requisits següents:

 • En tots els casos, s’haurà de tenir la condició d’interessat en l’expedient o bé actuar mitjançant representació degudament acreditada.
 • En el cas de sol·licitud del certificat de serveis prestats a l’Ajuntament, s’haurà de prestar o haver prestat serveis a l'Ajuntament.

Preu / Taxa
Gratuït


Documentació a aportar

Cal aportar la documentació del llistat següent:

 • Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi.
 • Dades identificatives de la resolució/acte/expedient sobre el que es presenta la sol·licitud i concreció de la petició que es realitza.

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Instància genèrica


Normativa
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques..

Termini de resolució

En el cas de sol·licitud de còpia de documents, per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.


En el cas de sol·licitud del certificat acreditatiu d'actes, resolucions o acords dels òrgans de govern i del certificat de serveis prestats a l’ajuntament, el termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud.


Silenci administratiu
En termes generals, el silenci administratiu relatiu al dret de petició té efectes desestimatoris.


Normativa del silenci administratiu
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques..

Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment administratiu


Informació actualitzada el dia 02/03/2020