Palau Solità i Plegamans

Palau Solità i Plegamans
Palau Solità i Plegamans
IniciMapa Web offContacte offCanvi font off
dissabte, 18 de setembre

Presentació de documents per participar en contractacions públiques (empreses)

Descripció

Aquest tràmit permet presentar al registre de l'Ajuntament la documentació exigida per a la participació d'empreses i professionals a contractacions públiques.


La informació necessària per aquest tràmit es pot consultar al perfil del contractant de l’ens, on es donen els requisits i la forma de participació.


Organisme competent / responsable
Ajuntament


Àrea tramitadora
Serveis Administratius


Classificació temàtica
Atenció a la ciutadania


Qui el pot demanar
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.


Internet

Observacions
Per realitzar la tramitació electrònica es requereix de certificat digital.


Tramitar

 

Qui té l'obligació de fer els tràmits electrònicament amb l'ajuntament?


Presencial

Observacions
A les oficines del Servei d'Atenció Ciutadana, tant de forma presencial com per correu ordinari


On es fa

SAC (Servei d'Atenció al Ciutadà)
Plaça de la Vila, 1
c/e: info@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores


Període de l'any en que es pot demanar
En funció de les contractacions


Termini de la sol·licitut
En termes generals, el termini per a la presentació de sol·licituds serà l'establert al Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la llei de contractes del sector públic, i als plecs de la contractació


Requisits previs

Cal complir els requisits que estableixin els plecs de les contractacions, que es poden consultar al perfil del contractant de l’ens.


Preu / Taxa
Gratuït


Documentació a aportar

Cal aportar la documentació que exigeixin els plecs de condicions de la contractació corresponent

 

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Instància genèrica


Normativa
  • Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la llei de contractes del sector públic.
  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

 


Termini de resolució

El temps de resolució de cada expedient de contractació variarà en funció del procediment aplicat d’acord amb el que estableixi la normativa de contractació pública.


Silenci administratiu
Per la naturalesa del tràmit, no es contempla.


Normativa del silenci administratiu
  • Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la llei de contractes del sector públic.
  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment administratiu


Altra informació d'interès

Segons temàtica de la instància , es rebrà la resposta de l'àrea que gestiona la sol.licitud.


Informació actualitzada el dia 02/03/2020