Palau Solità i Plegamans

Palau Solità i Plegamans
Palau Solità i Plegamans
IniciMapa Web offContacte offCanvi font off
dissabte, 24 de juliol

LLicència de gual i contragual

Descripció
 
El tràmit permet realitzar totes les gestions relacionades amb la llicència per a l'ús restringit de la via pública (vorera), per a l'entrada i sortida de vehicles privats ja  sigui en edificis o bé en solars i/o espais en obres:
 • Sol·licitud de llicència de gual.
 • Modificació de les característiques del gual: físiques, per canvi d’ús o per canvi d’horari.
 • Canvi de titular de la llicència de gual
 • Baixa de la llicència de gual
 • Duplicat de placa de gual o contragual
 
En cas de concessió de la llicència, tant la construcció del gual com la seva senyalització és a càrrec del titular, així com el seu manteniment. De la mateixa manera, si se sol·licita la baixa,  l'eliminació de la pintura que delimita el gual i la retirada de la placa corresponent, és a càrrec de l'interessat. Cada any caldrà fer efectiu el pagament de la taxa corresponent de gual

 

Organisme competent / responsable
Ajuntament


Àrea tramitadora
Vía Pública


Classificació temàtica
Via Pública


Qui el pot demanar
El titular de la finca o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.


Internet

Observacions
Per utilitzar la tramitació vía telemàtica caldrà disposar de signatura electrònica i adjuntar la mateixa documentació que s'indica com a presentació presencial.
Cliqueu l'enllaç que s'indica a continuació i ompliu el formulari per iniciar el tràmit si disposeu de certificat digital.


Tramitar

 

Qui té l'obligació de fer els tràmits electrònicament amb l'ajuntament?


Telèfon

Observacions
Per fer consultes, contacti amb les oficines municipals de serveis tècnics


Telèfon
93 864 80 56


Horari d´atenció

De dilluns a divendres de 10:00 a 13:00 hores


Presencial

Observacions
Cal presentar la documentació al registre de l'ajuntament


On es fa

SAC (Servei d'Atenció al Ciutadà)
Plaça de la Vila, 1
c/e: info@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores


Període de l'any en que es pot demanar
En qualsevol moment de l'any


Termini de la sol·licitut
No n'hi ha


Requisits previs

En el cas de demanar el duplicat de placa de gual o contragual, cal complir els requisits:

 • Que estigui donat d'alta al padró de guals i contraguals municipals.
 • Ser titular de la llicència del gual o contragual.
 • Estar al corrent del pagament les taxes municipals.

 

Per a la resta de casos, no cal complir cap requisit específic


Preu / Taxa
Segons ordenança municipal vigent


Documentació a aportar

Els documents a aportar en tots els casos són:

 • Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica- NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi. En el cas de la tramitació electrònica la identificació es podrà fer utilitzant un certificat electrònic.

En cas de sol·licitud d'alta:

 • Escriptura de propietat de la finca o, en cas de llogater/a, autorització del/de la propietària de la finca.
 • Llicència d’activitat en cas de tractar-se d’un establiment o local.
 • Plànols de situació i emplaçament amb la superfície ocupada i mides del gual.

En cas de modificacions:

 • Dades relatives a la modificació de dades (canvi de titular, ampliació de metres, etc.).

En cas de baixa:

 • Placa de gual (original).
 • Declaració, en el cas excepcional de què no es disposi de la placa.
 • Denúncia de robatori, si es dóna el cas. 

Eliminació de les marques viàries que delimiten el gual

 

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Imprès de sol.licitud de llicència de gual i contragual (adjunteu aquest document a la instància genèrica)


Normativa
 • Segons Ordenança Municipal de Guals aprovada per l'ajuntament en data 28/10/2010
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques..

Termini de resolució

El periode màxim és de tres de mesos amb caràcter general.


Silenci administratiu
Per la naturalesa del tràmit no es contempla.


Normativa del silenci administratiu
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques..

Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment administratiu.


Altra informació d'interès

En cas de baixa del gual, el propietari de la finca haurà d'eliminar les marques viàries que el delimiten.


Informació actualitzada el dia 02/03/2020