Palau Solità i Plegamans

Palau Solità i Plegamans
Palau Solità i Plegamans
IniciMapa Web offContacte offCanvi font off
dimarts, 3 d'agost

Sol.licitud d'estades temporals per persones amb discpacacitat intel·lectual del programa Respir de la Diputació de Barcelona a Llars Mundet

Descripció

'Aquest programa ofereix places residencials de caràcter temporal (2 mesos màxim al llarg de l'any i per perìodes mínims de 3 dies) per viure "com a casa" en companyia d'altres persones, proporcionant una atenció personalitzada a la persona amb discapacitat durant la seva estada al centre i oferint un assessorament i orientació a les famílies.

 

Per a més informació entreu al web de la Diputació de Barcelona:

Programa Respir residencial per a persones amb discapacitat intel·lectual

 


Organisme competent / responsable
Diputació de Barcelona i Ajuntament


Àrea tramitadora
Àrea de Serveis Socials de l'Ajuntament


Classificació temàtica
Ajuts Socials


Qui el pot demanar
Persones amb discapacitat intel.lectual entre 6 i 65 anys


Internet

Observacions
Per tramitar telemàticament es requereix certificat digital. Adjunteu la documentació a la instancia genèrica.


Tramitar

 

Qui té l'obligació de fer els tràmits electrònicament amb l'ajuntament?


Telèfon

Observacions
OAC Área de Serveis Socials


Telèfon
93 864 30 12


Horari d´atenció

Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 13:00 hores


Presencial

Observacions
OAC Área de Serveis Socials


On es fa

Serveis Socials
C/Anselm Clavé, 11
T. 93 864 30 12
c/e: serveissocials@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 13:00 hores

 


Període de l'any en que es pot demanar
En qualsevol moment de l'any


Termini de la sol·licitut
En qualsevol moment de l'any


Requisits previs

Complir els requisits indicats a l'apartat "Qui el pot demanar"


Preu / Taxa
Gratuït


Documentació a aportar
 • Informe social de la Treballador/a social
 • Informe mèdic i pauta de medicació. 
 • Declaració responsable d'ingressos. 
 • Fotografia tipus carnet o similar. 
 • 2 fotocòpies del DNI. 
 • Fotocòpia targeta sanitària.
 • Fotocòpia del 1er full de la llibreta d'estalvis.
 • Informe educatiu. 
 • Fotocòpia del certificat de discapacitat. 
 • Informe de fisioteràpia, si el tenen.

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 

 


Impresos del tràmit

Instància Genèrica (descarregar document per a tramitació presencial)

Sol·licitud programa Respir residencial per a persones amb discapacitat intel.lectual amb declaració responsable

 


Normativa

 

Reglament de Regim Intern del servei de Respir residencial per a persones amb discapacitat intel.lectual


Termini de resolució

De 1 a 2 mesos


Silenci administratiu
No opera


Normativa del silenci administratiu
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment administratiu


Altra informació d'interès

Per tal que s'iniciï el tràmit cal concertar una entrevista prèvia amb la treballada social de l'Ajuntament que valorarà si el recurs és o no adient a la situació de la persona.

 

La treballadora social de l'Ajuntament lliura tota la documentació al Centre de Respir, sent aquet el resposable da valorar favorablement o no la sol.licitud.


La persona sol.licitant rebrà una trucada telefònica per part del servei de Respir on se li comunica si pot  o no accedir a una plaça en el programa respir per estades temporals.  Finalment es concerta una visita al centre.

 

La planificació de les estades es farà amb antelació suficicient per poder confirmar-les a les famílies entre 30-60 dies previs a la data de l'ingrés.


Informació actualitzada el dia 03/03/2020