Palau Solità i Plegamans

Palau Solità i Plegamans
Palau Solità i Plegamans
IniciMapa Web offContacte offCanvi font off
dilluns, 27 de setembre

Sol·licitud d'informe d'integració social per a la residència temporal

Descripció

Aquest informe facultatiu servirà per acreditar l'esforç d'integració de la persona estrangera en el procés de renovació de la seva autorització de residència temporal (no lucrativa, per reagrupament familiar, treball per compte d'altri i treball per compte propi).


Organisme competent / responsable
Departament de Treball, Afers socials i Familia. Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania


Àrea tramitadora
Àrea de Serveis Socials de l'Ajuntament i Generalitat de Catalunya


Classificació temàtica
Immigració


Qui el pot demanar
A la persona estrangera empadronada en un municipi de Catalunya que pretengui renovar la seva autorització de residència temporal i que no compleixi algun dels requisits previstos per a la renovació de l'autorització


Internet

Observacions
Per tramitar telemàticament es requereix certificat digital. Adjunteu la documentació a la instancia genèrica.


La sol·licitud s'ha de presentar preferentment de forma presencial a l’Ajuntament on la persona sol·licitant estigui empadronada per tal d'accelerar l'elaboració de l'informe. Tot i així, també es pot tramitar directament amb la Generalitat de Catalunya.

 

Informe d'integració social per renovar o modificar la residència temporal

 


Presencial

Observacions
OAC Área de Serveis Socials


On es fa

Serveis Socials
C/Anselm Clavé, 11
T. 93 864 30 12
c/e: serveissocials@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 13:00 hores

 


Període de l'any en que es pot demanar
En qualsevol moment de l'any


Termini de la sol·licitut
No n'hi ha


Requisits previs
  • Ser persona estrangera no comunitària
  • Ser major d'edat (o major de 16 anys amb autorització del representant legal)
  • Diposar d'autorització de residència pendent de renovar

Preu / Taxa
Gratuït


Documentació a aportar
  • Model instància genèric.
  • Fotocòpia del document identificatiu en vigor.
  • Fotocòpia compulsada de la documentació acreditativa de l'esforç d'integració a través de la participació activa en accions formatives destinades al coneixement i respecte dels valors constitucionals, dels valors estatutaris de Catalunya, dels valors de la Unió Europea, dels drets humans, les llibertats públiques, la democràcia, la tolerància o la igualtat entre homes i dones, del seguiment de programes d'inserció cultural (coneixement de la societat catalana), de coneixements suficients de la llengua catalana i castellana o de col·laboració en xarxes socials.

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Instància Genèrica (descarregar document per sol.licitud presencial als Serveis Socials de l'Ajuntament)

Sol·licitud d'informe d'integració social


Normativa

Termini de resolució

30 dies


Silenci administratiu
No opera


Normativa del silenci administratiu
  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment administratiu


Altra informació d'interès

El Departament de Treball, Afers Socials i Famíies, mitjançant la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania, emetrà un informe d'inserció social favorable o desfavorable en funció que s’acrediti suficientment la integració social de la persona interessada. L’informe es fonamentarà en la documentació que acompanyi la sol·licitud i, si és el cas, en la informació consultada a altres administracions o organismes.

Podeu consultar informació sobre els programes d'inserció i la competència lingüística bàsica a les pàgines 12 i 13 de la Instrucció DGI/BSF/1/2014 per la qual s’estableixen els criteris generals per a l’elaboració dels informes d’estrangeria competència de la Generalitat de Catalunya. 


Informació actualitzada el dia 03/03/2020