Palau Solità i Plegamans

Palau Solità i Plegamans
Palau Solità i Plegamans
IniciMapa Web offContacte offCanvi font off
diumenge, 25 de juliol

Presentació xecs escola bressol

Descripció

Aplicar el descompte en el rebut mensual de l'escola bressol i devolució en tot cas de l'import no utilitzat.


Organisme competent / responsable
Serveis econòmics


Àrea tramitadora
Serveis econòmics


Classificació temàtica
Ajut econòmic


Qui el pot demanar
Qualsevol família o persona amb infants matriculats a l'escola.


Internet

Observacions
Per realitzar la tramitació electrònica es requereix de certificat digital. Adjunteu la documentació requerida a la instància.


Tramitar


Presencial

Observacions
Entregar documentació a:


On es fa

SAC (Servei d'atenció ciutadana)

Plaça de la vila, 1

08184 Palau-solità i Plegamans

c/e: info@palauplegamans.cat

T. 93 864 80 56

 

Serveis Socials

C/Anselm Clavé, 11

08184 Palau-solità i Plegamans

c/e: serveissocials@palauplegamans.cat

 

Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14h


Període de l'any en que es pot demanar
En qualsevol moment de l'any


Termini de la sol·licitut
El xec guarderia s’haurà de presentar abans de que finalitzi el mes en que s’hagi d’aplicar el descompte.


Requisits previs
  • Estar matriculat al centre

Preu / Taxa
Gratuït


Documentació a aportar
  • Els xecs d'escola bressol

Impresos del tràmit

Instància genèrica (presencial)


Normativa
  • Ordenança fiscal num. 21 Taxa per la prestació del servei d'escola bressol

Termini de resolució

3 mesos


Silenci administratiu
Positiu


Normativa del silenci administratiu
  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
  • Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les administracions públiques

Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment administratiu


Altra informació d'interès

L'import mensual no cobert s'inclourà en la relació de rebuts domiciliats, que seguirà el seu procediment ordinari. Si finalitzat el curs s'ha pagat en concepte de tiquets d'escola bressol més diners que els que s'han pagat en els rebuts mensuals, la persona interessada haurà de presentar una instància a l'ajuntament (presencialment o telemàticament) sol.licitant la devolució de l'import que s'hagi pagat de més.


Informació actualitzada el dia 02/03/2020