Palau Solità i Plegamans

Palau Solità i Plegamans
Palau Solità i Plegamans
IniciMapa Web offContacte offCanvi font off
dilluns, 20 de setembre

Autoliquidació de taxes pels serveis d'intervenció administrativa en activitats

Descripció

Les autoliquidacions són un tipus especial de declaració on els obligats tributaris, a més de comunicar a l'Administració les dades necessàries per a liquidar la taxa, realitzen per si mateixos les operacions per determinar el deute tributari i ingressar la quantitat resultant.

 

Mitjançant aquest tràmit podeu obtenir el document de pagament d'una autoliquidació i realitzar el pagament, ja sigui de forma telemàtica o bé directament en una entitat bancària col·laboradora.

 

  • En primer lloc cal emplenar el full d'autoliquidació, que podeu descarregar en l'apartat de documents d'aquesta pàgina, on hi ha de constar la identificació de l'obligat tributari i el resultat a pagar. En el mateix full d'autoliquidació trobareu la informació necessària per realitzar el càlcul per cadasquna de les taxes a autoliquidar.
  • Un cop emplenat, podeu presentar el full d'autoliquidació a l'Oficina de l'ORGT per tal d'obtenir la carta de pagament:
  • Amb la carta de pagament podeu fer l'autoliquidació:
    • Telemàticament, en la seu electrònica de l'ORGT (cal identificació digital)
    • Presencialment en les entitats bancàries col·laboradores

Organisme competent / responsable
Ajuntament de Palau-solità i Plegamans


Àrea tramitadora
Serveis econòmics


Qui el pot demanar
Qualsevol persona que vulgui sol·licitar un tràmit que requereixi el pagament previ d'una taxa o preu públic.


Internet

Observacions
Tot i que la carta de pagament només es pot obtenir de forma presencial, un cop disposeu d'aquest document, podeu realitzar l'autoliquidació en la seu electrònica de l'ORGT.


Presencial

Observacions
1. Descarregeu, empleneu i imprimiu el Full d'autoliquidació
2. Presenteu-lo a l'Oficina de l'ORGT per obtenir la carta de pagament.
3. Realitzeu el pagament de forma presencial en una entitat bancària col·laboradora


On es fa

A l'oficina de l'ORGT


Període de l'any en que es pot demanar
En qualsevol moment de l'any


Termini de la sol·licitut
Cap


Preu / Taxa
Segons l'autoliquidació escollida


Documentació a aportar

 

Full d'autoliquidació degudament emplenat

 


Impresos del tràmit

Normativa
  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  • Ordenança fiscal Núm.7. Taxa per la prestació dls serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l'inici de les activitats

Tràmits relacionats

Informació actualitzada el dia 13/05/2020