Palau Solità i Plegamans

Palau Solità i Plegamans
Palau Solità i Plegamans
IniciMapa Web offContacte offCanvi font off
dimecres, 28 de juliol

Sol·licitud de consulta de l'estat de l'expedient d'una persona difunta

Descripció

 

Consultar l'estat d'un expedient d'una persona difunta amb la Generalitat


Organisme competent / responsable
Departmanet de Treball, Afers Social i Families de la Generalitat de Catalunya i Ajuntament


Àrea tramitadora
Departmanet de Treball, Afers Social i Families de la Generalitat de Catalunya i Ajuntament


Classificació temàtica
Persones amb dependència


Qui el pot demanar
Les persones que tinguin la condició d'hereva de la persona titular o beneficiària d'una prestació meritada i no percebuda.


Internet

Observacions
Per iniciar el tràmit de forma telemática amb l'Ajuntament, ompliu el formulari i adjunteu la documentació necessària. Per tramitar es requereix certificat digital vàlid.


Tramitar 

 

Si voleu tramitar directament amb la Generalitat, cliqueu aquí.


Presencial

Observacions
OAC Área de Serveis Socials


On es fa

Serveis Socials
C/Anselm Clavé, 11
T. 93 864 30 12
c/e: serveissocials@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 13:00 hores


Període de l'any en que es pot demanar
En qualsevol moment de l'any


Termini de la sol·licitut
En qualsevol moment de l'any


Requisits previs

Tenir la condició de persona hereva del titular d'una prestació tramitada al Departament de Treball, Afers Socials o Famílies.


Preu / Taxa
Gratuït


Documentació a aportar
  • Full de sol.licitud omplerta
  • Certificat de defunció
  •  Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del NIE de la persona sol.licitant o representant.
  • Documentació acreditativa de la condició de persona hereva:  Certificat del Registre General d'Actes d'última Voluntat. Certificat del Registre Civil o Llibre de família, en cas de ser persona vídua, fill o filla, descendent o, a falta d’aquests, acreditar documentalment l’ascendència del difunt.  Últim testament, en cas de ser persona hereva instituïda per testament i no trobar-se dins dels supòsits de l’apartat anterior. Interlocutòria judicial de declaració d’hereus, en cas de ser persona hereva declarada per interlocutòria judicial.
  • En cas de ser persona representant de la persona hereva, documentació acreditativa d'aquesta condició.

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Model "Sol·licitud de consulta de l'estat de l'expedient d'una persona difunta".  

 


Normativa

Articles 61 i 62 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de la Generalitat de Catalunya, i la disposició final 2 de la Llei 2/1997, de 3 d’abril, sobre serveis funeraris


Termini de resolució

3 mesos


Silenci administratiu
Positiu


Normativa del silenci administratiu
  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  • L'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Vies de reclamació
Segons model del Departament de Treball, Afers Social i Família.


Altra informació d'interès

 

 La persona interessada serà informada sobre la situació de l'expedient de la persona difunta amb la Generalitat.


Informació actualitzada el dia 03/03/2020