Palau Solità i Plegamans

Palau Solità i Plegamans
Palau Solità i Plegamans
IniciMapa Web offContacte offCanvi font off
dilluns, 26 de juliol

Alta al padró municipal d'habitants per naixement

Descripció

Inscripció al padró municipal d’habitants del municipi d’un naixement inscrit al Registre Civil i que es dona d’alta per primera vegada.


Organisme competent / responsable
Ajuntament


Àrea tramitadora
Serveis Administratius


Classificació temàtica
Padró Municipal


Qui el pot demanar
Es pot sol·licitar a instància dels pares, o si no, pels representants legals. També podrà ser a sol·licitud dels pares que tinguin la seva guàrdia o custòdia prèvia presentació del Llibre de Família o certificat de naixement.


Internet

Observacions
Per realitzar la tramitació electrònica es requereix de certificat digital.


 Tramitar

 

No oblideu adjuntar a la vostra sol·licitud els documents requerits.

 

Qui té l'obligació de fer els tràmits electrònicament amb l'ajuntament?


Telèfon

Observacions
A les oficines de l'Oficina d'Atenció en Matèria de Registre


Telèfon
93 864 80 56


Horari d´atenció

De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.


Presencial

Observacions
A les oficines del Servei d'Atenció Ciutadana, tant de forma presencial com per correu ordinari


On es fa

OAMR (Oficina d'Atenció en Matèria de Registre)
Plaça de la Vila, 1
c/e: info@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14h


Període de l'any en que es pot demanar
En qualsevol moment de l'any


Termini de la sol·licitut
Un any des del naixement del menor.


Requisits previs

No n'hi ha


Preu / Taxa
Gratuït


Documentació a aportar
  • Document acreditatiu en vigor dels pares o representants legals (DNI, NIE, Passaport o permís de residència)
  • Llibre de família o certificat de naixement
  • Document autorització del altre pare/mare a empadronar fill/filles menors d'edat (el trobareu al apartat: impressos del tràmit)

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Autorització pare/mare a empadronar fill/filles menors d’edat
Declaració responsable progenitor SENSE resolució judicial guarda/custòdia

Declaració responsable progenitor AMB resolució judicial guarda/custòdia

 


Normativa

Termini de resolució
  • La tramitació és immediata a partir de la recepció i validació de la documentació en el servei municipal.

Silenci administratiu
Positiu


Normativa del silenci administratiu
  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment administratiu


Informació actualitzada el dia 01/12/2020