Palau Solità i Plegamans

Palau Solità i Plegamans
Palau Solità i Plegamans
IniciMapa Web offContacte offCanvi font off
diumenge, 25 de juliol

Comunicació de baixa d'una activitat econòmica

Descripció

Aquest tràmit permet comunicar a l'Ajuntament el cessament d'una activitat temporalment o definitivament. En la comunicació, la persona titular de l'activitat ha d'acreditar que ha pres les mesures necessàries per evitar qualsevol risc de contaminació i que la incidència ambiental en el lloc on es portava a terme l'activitat ha quedat reduïda al mínim.


Per a les activitats incloses en l’annex I, II o III de la llei 20/2009 cal que en la comunicació de cessament de l'activitat el titular declari que:

 • No hi ha presència de productes tòxics o perillosos ni de residus de qualsevol mena o que, d'haver-hi hagut han estat evacuats o eliminats.
 • Que ni el sòl ni les aigües subterrànies resten contaminades o que, d'haver-hi estat, s'ha descontaminat d'acord amb la normativa específica.
 • Les instal·lacions envers el veïnat i el seu entorn físic romanen en bon estat.
 • S'han pres les mesures de vigilància i control posteriors al cessament que corresponen segons la normativa sectorial d'aplicació.

Organisme competent / responsable
Ajuntament


Àrea tramitadora
Activitats i Llicències


Classificació temàtica
Activitats


Qui el pot demanar
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da


Internet

Observacions
Per utilitzar la tramitació via telemàtica caldrà disposar de signatura electrònica i adjuntar la mateixa documentació que s'indica com a presentació presencial.
Cliqueu en l'enllaç que s'indica a continuació i ompliu el formulari per iniciar el tràmit si disposeu de certificat digital


Tramitar

 

Qui té l'obligació de fer els tràmits electrònicament amb l'ajuntament?


Presencial

Observacions
Cal presentar la documentació al registre de l'ajuntament


On es fa

SAC (Servei d'Atenció al Ciutadà)
Plaça de la Vila, 1
c/e: info@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores


Període de l'any en que es pot demanar
En qualsevol moment de l'any


Termini de la sol·licitut
No n'hi ha


Requisits previs

No cal complir cap requisit específic.

 


Preu / Taxa
Gratuït


Documentació a aportar
 • Dades identificatives de la persona interessada (DNI, NIE o passaport) o bé dades i autorització de la persona que la representi.
 • Original i còpia de les escriptures de constitució de la societat, en cas que el sol·licitant de l'activitat en el seu moment fos una persona jurídica.
 • Còpia de la Declaració Censal de baixa de l'Agència Tributària (model 036), o bé la còpia de la baixa de l'Impost d’Activitats Econòmiques si l'activitat està sotmesa a aquest impost.
 • Declaració responsable de conformitat amb l’article 66 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats i per tractar-se d’una activitat inclosa en l’annex I, II o III d’aquesta llei, que s'han pres les mesures necessàries per evitar qualsevol risc de contaminació i que la incidència ambiental en el lloc on es portava a terme l’activitat ha quedat reduïda al mínim. 

 

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Instància Genèrica (Descarregar document per entregar documentació presencialment)

 


Normativa
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

 


Termini de resolució

Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.


Silenci administratiu
Per la naturalesa del tràmit no es contempla


Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment administratiu


Informació actualitzada el dia 02/03/2020