Palau Solità i Plegamans

Palau Solità i Plegamans
Palau Solità i Plegamans
IniciMapa Web offContacte offCanvi font off
dilluns, 20 de setembre

Sol.licitud informe previ en matèria d'incendis (FUE 3)

Descripció

És l'informe en matèria de prevenció d'incendis que s'ha de sol·licitar amb anterioritat a la presentació de la comunicació prèvia d'una activitat considerada de risc important en matèria d’incendis, quan aquesta estigui inclosa en els annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer.


Posteriorment a l’obtenció de l’informe favorable, caldrà realitzar l’acte de comprovació en matèria d’incendis i procedir a efectuar la comunicació prèvia corresponent.


Organisme competent / responsable
Generalitat de Catalunya


Àrea tramitadora
Àrea municipal de gestió de les activitats i llicències.


Classificació temàtica
Activitats


Qui el pot demanar
La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s’actua.


Internet

Observacions
Per realitzar la tramitació electrònica es requereix de certificat digital.


Tramitar

 

Qui té l'obligació de fer els tràmits electrònicament amb l'ajuntament?


Presencial

Observacions
A les oficines del Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC)


On es fa

SAC (Servei d'Atenció al Ciutadà)
Plaça de la Vila, 1
c/e: info@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores


Període de l'any en que es pot demanar
En qualsevol moment de l'any


Termini de la sol·licitut
Previament a l'inici de l'activitat i de la presentació de la corresponent comunicació prèvia.


Requisits previs

Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit, si és el cas.

 

 


Preu / Taxa
El que estableix l'ordenança municipal vigent


Documentació a aportar
  • Sol·licitud d’acord amb el model normalitzat.
  • Portada de la documentació tècnica (formulari SP01 del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya)
  • Certificat de coincidència entre el suport electrònic i el suport paper (formulari SP02 del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya)
  • Projecte tècnic descriptiu i justificatiu del compliment de la reglamentació tècnica aplicable en matèria d’incendis
  • En cas d’actuar com a representant legal, declarar que es disposa de tots els poders necessaris per a presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Sol·licitud d'informe previ en matèria d'incendis

Formulari SP01

Formulari SP02

 


Normativa

Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.


Termini de resolució

El termini per resoldre la petició d’informe per part de l’òrgan de la Generalitat és de dos mesos des que entra la petició fins que s’emet l’informe.


Silenci administratiu
En el cas que, un cop transcorregut aquest termini no s'hagi emès l'informe, s'entén que l'informe es favorable


Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment administratiu.


Altra informació d'interès

 

 L’Ajuntament trametrà la sol·licitud a l’òrgan competent de la Generalitat, el qual emetrà l’informe en un termini de dos mesos, i el farà arribar a l’Ajuntament que, alhora, el notificarà a l’interessat.


No caldrà realitzar novament aquest tràmit:

  • En el supòsit d’haver tramitat una llicència d’obres i haver efectuat ja el control preventiu en matèria d’incendis.
  • En el supòsit que una activitat, sense ser modificada, canviï de titularitat i ja disposi d’aquest control preventiu en matèria d’incendis.

Informació actualitzada el dia 03/03/2020