Palau Solità i Plegamans

Palau Solità i Plegamans
Palau Solità i Plegamans
IniciMapa Web offContacte offCanvi font off
dijous, 29 de juliol

Sol·licitud de certificat de qualificació urbanística

Descripció

Es tracta de la sol·licitud d'elaboració del certificat que conté la qualificació urbanística d'uns terrenys, on s'indica les condicions d'urbanització que han de complir


Organisme competent / responsable
Ajuntament


Àrea tramitadora
Urbanisme


Classificació temàtica
Urbanisme


Qui el pot demanar
Qualsevol persona física o jurídica.


Internet

Observacions
Per utilitzar la tramitació vía telemàtica caldrà disposar de signatura electrònica i adjuntar la mateixa documentació que s'indica com a presentació presencial.
Cliqueu l'enllaç que s'indica a continuació i ompliu el formulari per iniciar el tràmit si disposeu de certificat digital.


Tramitar

 

Qui té l'obligació de fer els tràmits electrònicament amb l'ajuntament?


Telèfon

Observacions
Àrea de Serveis Tècnics d'urbanisme.


Telèfon
93 864 80 56


Horari d´atenció

De dilluns a divendres de 10:00 a 13:00 hores


Presencial

Observacions
Cal presentar la documentació al registre de l'ajuntament


On es fa

SAC (Servei d'Atenció al Ciutadà)
Plaça de la Vila, 1
c/e: info@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores


Període de l'any en que es pot demanar
En qualsevol moment de l'any


Termini de la sol·licitut
No n'hi ha


Requisits previs

No cal complir cap requisit específic


Preu / Taxa
La taxa que estableix l'ordenança municipal vigent


Documentació a aportar
  • Dades identificatives de la persona interessada (física - DNI, NIE o passaport o jurídica-NIF) o bé dades i autorització de la persona que la representi. En el cas de la tramitació electrònica la identificació es podrà fer utilitzant un certificat electrònic.
  • Plànol de situació i emplaçament de la finca si es disposa i/o referència cadastral (podent aportar còpia del rebut de l'IBI, si es disposa).

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Sol.licitud de certificat de qualificació urbanística

Full d'autoliquidació de taxes


Normativa
  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.
  • Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
  • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques..

Termini de resolució

Per la naturalesa del tramit no es contempla un termini de resolució preestablert.


Silenci administratiu
Per la naturalesa del tràmit no es contempla


Normativa del silenci administratiu
  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment administratiu


Altra informació d'interès

En principi, ni des d'urbanisme ni des de registre es truca a la persona sol·licitant per a comunicar-li que ja pot passar a recollir lel certificat. No obstant, l'interessat pot trucar per conèixer si ja disposa del certificat i el pot passar a recollir.


Informació actualitzada el dia 02/03/2020